Algemene Voorwaarden Van 24deluxe

Home / Algemene Voorwaarden Van 24deluxe

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. U kunt bestellen via onze online shop. Wij hanteren een minimale afname van 150,00 euro excl. BTW en verzendkosten. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. 24Deluxe heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van 24Deluxe tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. 24Deluxe heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van 24Deluxe.nl gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:

 1. Prijzen
 2. Bezorging en bezorgkosten
 3. Levering
 4. Betaling
 5. Niet tijdige betaling
 6. Garantie &  aanspraakelijkheid
 7. Prijswijzigingen
 8. Bestellingen, communicatie/ annuleringen
 9. Wijziging algemene voorwaarden
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 11. Privacy beleid

Artikel 1 – Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. bezorgkosten zoals vermeld op de website.

Artikel 2 – Bezorging en bezorgkosten

U heeft bij 24Deluxe de optie om gebruik te maken van 3 verzendmethodes.

 •  TNT bezorging: € 7.95 ( voor nederland, belgie, duitsland en luxemburg)
 • Aangetekend: € 9,95
 • Verzekerd versturen: € 13.55 (aan te vragen via email)
 • Rembours: € 17,50

Bij verzending binnen Europa hanteren wij een tarief vanaf €22.50 en de rest van de wereld een tarief vanaf €35.00. De verzending van een pakket naar het buitenland geschiet aangetekend met Priority services.

Transportduur:
Nederland : 5 – 7 werkdagen
Europa : 7 – 9 werkdagen

24Deluxe maakt gebruik van de TNT post diensten en de tarieven kunt na lezen op www.TNTpost.nl

Alle aanbiedingen op www.24Deluxe.nl zijn excl.BTW.

Artikel 3 – Levering

Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 4 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt 24Deluxe uw bestelling aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 4 – Betaling

Betaling kan op 3 manieren geschieden;

 • Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels een bankoverschrijving naar ING rekeningnummer 5311124 t.n.v. 24Deluxe te Arnhem o.v.v. bestelnummer.
 • Betalen via Paypal
 • Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online uw aankopen afrekenen. U rekent af in uw eigen vertrouwde internet betaal omgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank

Kadobonnen:

Kadobonnen uitgegeven door 24Deluxe hebben een geldigheid van 1 jaar vanaf uitgifte datum. Kadonbnnen kunnen niet ingeleverd worden voor geld. Bij gebruik van een kadobon blijft de minimale order waarde van 50,00 euro excl. BTW en verzendkosten gehanteerd.

Artikel 5 – Garantie & aansprakelijkheid

Garantie

Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen.

 • U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze producten echter binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. U kunt retourneren via het postkantoor. Let op! U bent eenmalig zelf de verzendkosten verschuldigd! Wanneer de retour het gevolg is van een fout van 24Deluxe, neemt 24Deluxe de productkosten voor zijn rekening.
 • Helaas kunnen wij geen garantie geven op het verlies van strass-steentjes op al onze producten, of batterijen van horloges.
 • In geval van A-merkproducten gelden de volgende bepalingen: U of de eindklant heeft recht op 2 jaar garantie vanaf factuurdatum die is uitgegeven door 24Deluxe. De garantie wordt uitgevoerd door de desbetreffende fabrikant en omvat alleen fabricage fouten en/of het uurwerk. Bij onjuist gebruik worden kosten in rekening gebracht van het onderzoek en transport kosten.

Onderstaande producten kunnen niet geruild worden.

 • oorbellen & zonnebrillen ( om hygienische redenen)
 • Producten die beschadigd, incompleet of gebruikt zijn.
 • Producten die op verzoek geraveerd zijn.
 • Aktie producten
 • Producten die speciaal voor u zijn ingekocht. ( geen voorraad producten)
 • het uw derde ruiling betreft.

Aansprakelijkheid

24Deluxe is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. 24Deluxe verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

Artikel 6 – Prijswijzigingen

24Deluxe is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Echter, ingeval van prijsverhoging zullen de op dat moment overeengekomen prijzen worden gehanteerd op alle openstaande bestellingen. En zullen dus tegen de overeengekomen prijs worden gefactureerd.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

Bestellingen

24Deluxe hanteert een minimale afname van 150,00 euro excl BTW. en verzendkosten. Gezien het feit dat sommige banken bij het overboeken van een bedrag een aantal werkdagen in acht nemen, zal 24Deluxe uw order voor een periode van 5 werkdagen vast houden. Na 3 werkdagen krijgt u een herinnering mail dat wij uw betaling nog niet hebben ontvangen. Na 5 werkdagen zullen wij contact met u opnemen om de status van uw order te bespreken en wij zullen de verschillende betalingsopties nogmaals met u doornemen. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen.

Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 24Deluxe dan wel tussen 24Deluxe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 24Deluxe, is 24Deluxe niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door 24Deluxe.

Artikel 7a – Annulering van uw geplaatste bestelling

Vanaf de datum waarop u uw order heeft geplaatst, kunt u uw order binnen 24 uur annuleren.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 – Privacy-beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.

Privacy en Internet

Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door 24Deluxe. 24Deluxe gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.